EN LÍNIA

Recursos virtuals: món medieval

En aquesta pàgina podeu trobar uns recursos virtuals que us poden ajudar en la vostra tasca com a docents. 

Es tracta d'un vídeos breus, didàctics i entenedors de contextualització històrica per descobrir alguns trets propis del món medieval.  

Un dia dels monjos benedictins de Sant Pere de Galligants

En el vídeo expliquem la quotidianitat dels monjos que vivíem a Sant Pere de Galligants. Sota el lema benedictí d’Ora et Labora, els monjos tenien unes obligacions i unes tasques que havien de complir diàriament, des de la primera hora d’oració fins a l’hora d’anar a dormir. És una breu pinzellada per conèixer a que es dedicaven, en un dia qualsevol els monjos i a quines normes estava subjecta la seva vida. L’objectiu és apropar a la mainada un estil de vida de la comunitat religiosa que normalment es desconeguda en la nostra quotidianitat.

Els estaments socials en època medieval

El monestir de Sant Pere de Galligants s’emmarca dins una època concreta, la medieval. Dins els monestir, malgrat que els monjos feien una vida molt recollida, no estaven exempts de viure en les condicions d’un context marcat per la societat de l’edat mitjana. Aquesta societat es caracteritzava per ser fortament jerarquitzada, on hi havia unes classes privilegiades que dirigien el dia a dia. En aquest vídeo donem a conèixer quins eren els estaments socials d’aquesta societat per entendre quin lloc ocupaven el monjos i com s’interrelacionaven en relació a la resta de les classes socials. 

Crèdits: 

Realització: Dani Sierra 

Guió: Arqueolític

Narradora: Marta Cornellà

Actors: Miquel Bodro, Pep Buch, Marta Cornellà, Miquel Feliu, Francesc Illa i Mireia Illa, Josep M. Llorens, Jordi Merino, Manuel Prada i Roger Pey

Coordinació: MAC-Girona

Vestuari: Sordibus.  

Amb el suport de: 


Vídeos món medieval

Un dia dels monjos benedictins de Sant Pere de Gallligants


Estaments socials en època medieval


Twitter
Facebook