Plata amb preu trepanat


Aquesta peça forma part del conjunt de bronzes del Collet de Sant Antoni de Calonge, al costat de la vil·la romana del mateix lloc. Aquest dipòsit de bronzes d’època visigòtica va ser descobert l’any 1897. Es tracta d’un conjunt de 19 peces, format per vasos, balances romanes, cadenes, un trespeus, nanses, recipients, lingots i fragments de vasos i làmines de coure. Els objectes presenten un ampli ventall cronològic, entre peces d’època altimperial i peces tardanes del segle VII dC. Aquest dipòsit de bronzes, format per peces velles, gastades i trencades, estava destinat a la refosa del metall per al seu reaprofitament. Cal destacar el plat o patena de peu calat, fabricat a Itàlia seguint un model copte (Egipte), molt rar al Mediterrani occidental.

Cronologia:segle VII dC

Període: tardoantiguitat 

Material: bronze 

Procedència:  Collet de Sant Antoni de Calonge (Calonge, Baix Empordà)

Ubicació: sala Món Romà