Alabarda


Arma formada per una làmina de coure triangular inserida en un mànec de fusta al qual anava subjectada per tres reblons. Aquest tipus d’arma és d’aparició freqüent a les tombes masculines de la cultura d’El Argar (Andalusia oriental i Múrcia). Per això constitueix una troballa excepcional en aquesta àrea del nord-est peninsular.

Cronologia: 2200-2000 aC.

Període: neolític 

Material: coure 

Procedència: Girona (Gironès)

Ubicació: sala neolític