Nucli


Durant el neolític ple es documenten àmplies xarxes d’intercanvi de matèries primeres, com ara del sílex melat, possiblement procedent de la Provença, la variscita de Gavà i l’obsidiana de les illes Lipari, prop de Sicília. El sílex de color melat apareix durant el neolític ple en forma de làmines, puntes de fletxa i nuclis. Generalment, aquest tipus de sílex es talla emprant la tècnica de pressió i forma part d’aixovars d’enterraments.

Cronologia:4200-3500 aC

Període: neolític ple

Material: silex melat 

Procedència: necròpolis de Sant Julià de Ramis (Gironès)

Ubicació: sala de Neolític.