EXPOSICIONS

Una passejada per l'arqueologia

Del 21 d'octubre al 25 de novembre de 2011

Un recorregut per la història i la visió actual dels usos del patrimoni arqueològic a les comarques gironines.

Una passejada per l'arqueologia realitza un recorregut per la història i la visió actual dels usos del patrimoni arqueològic a les comarques gironines. La mostra forma part del projecte “La patrimonialització de l’arqueologia. Conceptualitzacions i usos actuals del patrimoni arqueològic” l’objectiu principal del qual és investigar els diferents conceptes i usos del patrimoni arqueològic que coexisteixen en l’actualitat.

L’estudi se centra en comparar els diversos plantejaments que regeixen la valorització del patrimoni arqueològic en una àrea, el nord-est peninsular, on la patrimonialització de l’arqueologia es manifesta tant en llocs
emblemàtics, com és el cas d’Empúries, com en llocs on la patrimonialització de les restes materials del passat no s’ha produït fins a dates molt recents.

Organitza: Institut Català per a la Recerca del Patrimoni Cultural, MAC Empúries i MAC Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala i Iberia Graeca.


Twitter
Facebook