Arxiu històric

L'arxiu històric del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona a l'abast del públic

L'arxiu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona conserva, a més de la pròpia documentació, diversos fons documentals relacionats amb la conservació del patrimoni arqueològic i monumental de les comarques de Girona des de mitjan segle XIX fins a la dècada de 1980. De tot aquest conjunt, fins ara només estava degudament ordenat i catalogat, i ara digitalitzat, el fons de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos (1844-1981), el catàleg del qual fou publicat el 2006:

La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Girona (1844-1981) : catàleg del fons documental.– / Josep M. Llorens i Rams, Clàudia Plana i Par, Immaculada Costa i Viarnés ; Josep Matas i Balaguer (direcció).- Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2006.– 272 p. ; 24 cm.– (Guies, inventaris, catàlegs. Catàlegs ; 2).

El podeu consultar digitalitzat en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat "Arxius". 

En aquests darrers anys s'han emprès la identificació, l'ordenació i la catalogació de la resta de documentació. Per tal de posar-la immediatament a l'abast del públic interessat, presentem l'índex dels fons fins ara identificats i ordenats, encara en curs de catalogació però ja totalment consultables, índex que s'anirà actualitzant periòdicament:

Fons Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional - Delegación Provincial de Bellas Artes (1940-1974).- Documentació referida fonamentalment a les activitats de conservació i restauració monumentals i a les autoritzacions d'obres en zones protegides.

Fons Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas - Delegación Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (1941-1974).- Documentació de les activitats de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas i de les seves delegacions locals, referida especialment a temes arqueològics però també a conservació i restauració de monuments.

Fons Joan Sanz i Roca (1955-1969).- Joan Sanz i Roca († 1969) fou aparellador del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Aquest fons agrupa especialment plànols, croquis i documentació referida a les obres de conservació i restauració en què col·laborà. Inclou un petit lot de documentació personal i una secció de correspondència. Es complementa amb un fons d'imatges fotogràfiques (negatius i positius) encara en procés d'ordenació.


Twitter
Facebook