Com era una ciutat romana com Gerunda?

Taller didàctic

L’aparició de la civilització romana en el nostre territori suposà una transformació important de la societat. Els romans tenien un sistema propi basat en una societat urbana. Les ciutats són el nucli vertebrador de la seva organització, recolzada i complementada per les vil·les en el món rural. Per dominar un territori tan extens com era l’Imperi romà, necessitaven una extensa xarxa viària i el control del mar com a elements indispensables. En el primer terç del s. I aC neix una ciutat de nova planta: Gerunda. El seu naixement respon a l’objectiu de controlar el camí nord-sud, per on passava la Via Heràclea o Via Augusta, el gran eix de comunicació entre Hispània, les Gàl·lies i Itàlia.

Situada en un terreny topogràficament incòmode i desnivellat, es va convertir en una ciutat-fortalesa, en un baluard inexpugnable, que alhora comptava amb una plana agrícola excepcional i una excel·lent comunicació amb el mar. Amb el pas del temps, Girona, com totes les ciutats, ha estat en constant evolució, però en ella encara hi queden algunes restes dels seus orígens, i molt especialment, testimonis materials d’aquella època i d’aquella cultura, alguns d’ells exposats en el monestir de Sant Pere de Galligants, seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Per aquesta raó, el museu ha creat aquesta activitat partint de la Girona romana com a bon referent per parlar i descobrir les ciutats romanes en general. Aquest taller és una eina interessant per explicar, mitjançant una metodologia molt pràctica, algunes qüestions cabdals de la temàtica: Com era la fundació d’una ciutat i els rituals que aquesta comportava? Com s’organitzaven i ordenaven les ciutat romanes? Quines funcions tenien? I especialment, quines restes arquitectòniques es poden observar encara en la Girona actual?

En definitiva, un taller que vol ser un recolzament per fer descobrir a l’alumnat el seu passat romà.

Proposta d’activitat

El taller s’estructura en tres parts:

 • La primera part s’inicia a la sala permanent del museu, on hi ha restes romanes. A partir d’aquest material exposat, es fa una introducció de la vida en època antiga, centrant-nos bàsicament a les comarques gironines. Juntament amb les imatges de la Girona romana i de l’actual, s’explicaran les diferències entre ambdues ciutats i els seus orígens, la seva fundació i el seu govern.
 • A la segona part, l’alumnat reproduirà els diferents passos a l’hora de fundar una ciutat romana; posarà en pràctica l’ús de la groma per poder traçar el cardo i el decumanus i posteriorment construirà la ciutat romana a partir dels edificis més representatius. 
 • A la tercera part, i mitjançant suport visual, s’explicarà la xarxa viària romana i el procés de construcció d’una calçada. Finalment, cada alumne realitzarà un tram de la Via Augusta en miniatura.

Altres propostes per treballar al Museu

Un cop realitzat el taller didàctic, proposem continuar treballant el món romà a través de les col·leccions del Museu. La primera proposta es centra en fer un recorregut per les vitrines de la sala del món romà de l’exposició permanent, i la segona en les naus laterals de l'església del monestir, on s’exposen peces de gran  format, ornaments en pedra que vestien la ciutat de Gerunda (Girona) i Aquae Calidae (Caldes de Malavella) com escultures, inscripcions o capitells.

Materials didàctics

 • Material didàctic específic per a l’activitat
 • Material gràfic de suport (reproducció de grans dimensions de la Girona romana i de l’actual, dibuixos de realització de calçades romanes, etc)
 • Rèpliques d’objectes per tocar i manipular (per exemple la groma)
 • Material fungible per dur a terme l’activitat (tessel·les, pedres, sorra, fang, etc.)
 • Guió del professor/a

Fitxa de l'activitat

 • Activitat: Com era una ciutat romana comGerunda?
 • Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO
 • Temàtica: La ciutat de Girona en època romana
 • Lloc: MAC Girona
 • Preu: A consultar preu unitari per a les activitats
 • Nombre màxim d'alumnes: Grup classe
 • Observacions: Cal portar esmorzar, calçat còmode i roba d’abric a l’hivern.

Quadre de les competències del taller

Objectius didàctics

 • Adquirir i utilitzar vocabulari propi de la matèria
 • Valorar el patrimoni històric i cultural de la ciutat de Girona
 • Cercar similituds i diferències entre imatges de la Girona actual i de la Girona romana
 • Obtenir informació sobre la fundació de la Girona romana a partir d’explicacions orals
 • Interpretar frisos cronològics
 • Llegir mapes històrics
 • Interpretar plànols urbans 
 • Conèixer la feina dels arqueòlegs a partir d’informació oral i de l’observació de les restes exposades a Sant Pere Galligants.
 • Reflexionar sobre les diferències urbanístiques i socials de la Girona romana i de l’actual
 • Conèixer l’estructura i els rituals fundacionals de les ciutats romanes
 • Identificar la tipologia de vies romanes: el cardo maximus  i el decumanus
 • Conèixer de tècniques de construcció de vies
 • Aplicar les tècniques de construcció a la construcció d’una via romana
 • Aprendre com es fundava i s’organitzava la ciutat romana
 • Descobrir les funcions dels espais i els edificis: el temple i el fòrum

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Continguts

 • L’estructura i edificis de la ciutat romana
 • La fundació de la ciutat romana
 • La vida en una ciutat romana
 • La xarxa romana de carreteres
 • Desenvolupament de l’empatia històrica

Activitats

 • Observació de l’entorn museístic
 • Coneixement de la feina de l’arqueòleg
 • Lectura d’imatges, gràfics (fris cronològic) mapes i plànols
 • Reproducció del ritual fundacional d’una ciutat
 • Creació d’un tram d’una via romana

Metodologia

 • Treball individual
 • Treball cooperatiu en petit grup

Altres Propostes
Veure en el mapa

ADREÇA

Monestir de Sant Pere de Galligants 
Carrer de Santa Llúcia, 8
17007 Girona

HORARIS

De dimarts a dissabte

de 10 a 18 h

Diumenges i festius

de 10 a 14 h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 20 26 32
E-MAIL: macgirona.cultura@gencat.cat
GUIÓ DEL PROFESSOR
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Com era una ciutat romana com girona 1,238 MB
Twitter
Facebook