Publicacions de recerca

Per a compra o intercanvi

MAC Girona
Biblioteca-Intercanvi
Pedret, 95. 17007 Girona
Tel. 972 20 46 37 | Fax 972 21 64 87
jllorens@gencat.cat

Anar a publicacions 


Twitter
Facebook