Objectes de la col·lecció

La seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya explica la història de les comunitats humanes des del paleolític a la tardoantiguitat en les comarques de Girona. Aquí teniu una mostra de les peces més singulars d'aquesta col·lecció. 

Prehistòria

Protohistòria i món iber

Colonitzacions

Món romà

Medieval i moderna