Activitats didàctiques

La seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya es troba al monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, un dels exemples més notables del romànic català.

L’edifici allotja col·leccions de materials arqueològics -des del paleolític fins a l’època tardoromana- trobats, bàsicament, a les comarques de l’Empordà, el Gironès i la Selva. Les col·leccions estan ordenades a partir de criteris cronològics, i estan formades per peces de diversa naturalesa: objectes d’ús quotidià, joies i elements d’abillament personal, elements arquitectònics i decoratius, escultura funerària i mosaics.

El programa d’activitats que oferim està format per dues modalitats: visites didàctiques al recinte, tallers didàctics i paquets didàctics que combinen diverses activitats per aprofundir en una temàtica concreta.


Activitats presencials en línia

Diferents activitats interactives entre l'educador i l'alumnat treballades a través d'una plataforma en línia,

Entra

Paquets didàctics

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona es troba situat en el barri vell de la ciutat de Girona, ubicat en el monestir de Sant Pere de Galligants, un dels exemples més notables del romànic català, del qual en destaca el seu claustre, magníficament esculturat.

Entra

Visites didàctiques

Les visites didàctiques pretenen apropar el discurs expositiu a l'alumnat, treballant temàtiques concretes i estimulant-los envers el coneixement de la nostra història.

Entra

Tallers didàctics

A través de vivències directes desenvolupem alguns dels actes quotidians que feien els nostres avantpassats i que ens apropen i ens traslladen a la vida en l’antiguitat. Les noves propostes tenen com a eix vehicular l'experimentació.

Entra