PAQUET DIDÀCTIC

Gerunda romana

La creació d'una nova ciutat

Els Serveis Educatius del MAC i la comunitat educativa de Girona hem unit els nostres coneixements per oferir-vos aquesta activitat que té una doble vessant. D’una banda, l’alumnat té la possibilitat de realitzar el taller Com era una ciutat romana com Gerunda?, centrat en la creació i fundació d’una ciutat romana, partint de l’exemple de Gerunda, com un bon referent per parlar i descobrir les ciutats romanes en general. D’altra banda, el seguiment d’una visita per la ciutat,Descobrint la Girona Romana, en la que els alumnes descobriran les restes encara visibles del que va ser aquesta ciutat en aquella època.

Recordem que l’aparició de la civilització romana en el nostre territori va suposar una transformació important de la societat a tots els nivells. Les ciutats es transformen en el nucli vertebrador de la seva organització. Per dominar el territori, els romans van necessitar una extensa xarxa viària. Precisament, amb l’objectiu de controlar el camí nord-sud, per on passava la Via Heràclea -més endavant la Via Augusta- el gran eix de comunicació entre Hispània, les Gàl·lies i Itàlia, neix al primer terç del segle I aC, una ciutat de nova planta:Gerunda. Amb el pas del temps, Girona, com totes les ciutats, ha estat en constant evolució, però encara hi queden restes dels seus orígens, i molt especialment, testimonis materials d’aquella època, alguns d’ells exposats en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.

Així doncs, posem a les vostres mans una eina singular com a recolzament al coneixement i sensibilitat de l’alumnat envers a aquest període tan significatiu del nostre passat. Les activitats proposades al taller i a l’itinerari per la Gerunda romana faran que alumnat i professorat experimentin d’una manera innovadora i activa la història

Seguint les darreres teories sobre l'aprenentatge, presentem les activitats de forma obertaper tal que l'alumnat vagi investigant i resolent un enigma previ:

Com era Gerunda

Les activitats inclouen la recerca d’informació en diversos suports, el treball de camp, l'ús de les TIC, el desenvolupament de l’autonomia personal, la presa de decisions individual i en grup i la posada en comú de resultats. 

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge s’emmarquen en el currículum de les següents matèries d’ESO, segons el Decret 147/2007 de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya de 26 de juny on s’estableix el curriculum de l’Educació Secundària per a Catalunya.

Segons aquest mateix currículum, aquesta activitat s’adreça a l’alumnat de 1er cicle d’ESO, si bé per la característica de les activitats en sí i de les propostes de treball pot contemplar-se per a altres nivells. 

  • Ciències socials, geografia i història
  • Matemàtiques
  • Tecnologies 
  • Cultura clàssica
  • Llatí
  • Història i cultura de les religions
  • Ciències Experimentals

Informació i reserves:
Cristina Fernández
Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona
Tel. 972 20 46 37
reserves.macgirona@gencat.cat

Aquest material s’ha elaborat en el marc del grup de treball MAC-Girona: Gerunda romana del Pla de Formació de la zona del Gironès.

Funcionament de l'activitat
Veure en el mapa

ADREÇA

Monestir de Sant Pere de Galligants 
Carrer de Santa Llúcia, 8
17007 Girona

HORARIS

De dimarts a dissabte

de 10 a 19 h

Diumenges i festius

de 10 a 14 h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 20 26 32
E-MAIL: macgirona.cultura@gencat.cat
Els recursos de l'activitat
Connexió amb altres matèries
Descobrint la Girona romana
Com era una ciutat romana com Gerunda?
Crèdits de Gerunda Romana
Twitter
Facebook