Descobrint la Girona romana

Malgrat les transformacions que pateixen les ciutats al llarg de la seva evolució, hi ha restes del passat que s’han conservat per a les generacions futures. Alguns elements es troben dipositats en museus i d’altres romanen en l’entramat urbà de la ciutat, aparentment amagats a la vista del ciutadà.

Les intervencions arqueològiques a la ciutat romana de Girona han estat realitzades en diversos llocs de la ciutat, però és a l’entorn de la Catedral on han estat més intenses, facilitant noves descobertes. Recentment aquests treballs arqueològics han aportat noves dades que ens han permès conèixer millor les diverses etapes de l’evolució de la Girona romana i el seu entorn.

El perfil de la muralla romana, fins ara pràcticament amagat darrera les construccions més modernes, es va recuperant. La ciutat lentament fa visible el seu passat romà fins ara només present de forma puntual en determinats punts de la ciutat. 

L’activitat Descobrint la Girona romana, consisteix a recórrer el Barri Vell de la ciutat de Girona i que l’alumnat intenti descobrir els llocs més significatius de la Gerunda romana. L’objectiu principal és apropar-lo al coneixement, la identificació i l’estudi del patrimoni romà de la Gerunda romana. L’àmbit de treball contempla tant les restes monumentals de la muralla com aquelles, més modestes, integrades en elles que ajuden a la millor comprensió del llegat romà a la nostra ciutat i el territori que l’envolta.

Proposta d’activitat

Aquests recorreguts de l’itinerari són complementaris al taller que es fa al monestir de Sant Pere Galligants. El professor-responsable i el grup poden seleccionar l’itinerari i les propostes d’activitats que més s’adaptin a les seves necessitats.

Amb la possibilitat d’escollir entre dos itineraris (segons la disponibilitat de cada centre), l'alumnat fa una recerca recorrent els carrers que havia ocupat la muralla romana al Barri Vell de Girona. L’objectiu és fer-se una idea global dels elements que conformaven la ciutat romana de Gerunda. La distribució espacial de la mateixa, l’ordenació del territori al seu entorn, les adaptacions a la topografia, etc. 

Hi ha la possibilitat que en alguns punts de l’itinerari el professorat demani a l’alumnat de prendre notes. Aquestes anotacions seran utilitzades a l’aula i permetran treballar unes propostes posteriors amb continguts relacionats amb matèries com Matemàtiques, Ciències Naturals, Tecnologia, etc.

Altres propostes per treballar durant l’Itinerari

A més de l'itinerari proposat, hem elaborat un conjunt de propostes d’activitats per a realitzar durant el recorregut per la Girona romana. Pràcticament tots els punts d’interès tenen alguna proposta opcional, que pot ser desenvolupada en el transcurs de l’activitat o bé prendre alguna informació i tractar-la posteriorment a l’aula.

Els espais localitzats poden ser explorats des dels dispositius mòbils (smartphones i tablets) a través de la geolocalització dels itineraris que hem fet a Google Maps, i també descarregant al dispositiu l'aplicació de realitat augmentada Wikitude. En cas de preferir fer el recorregut sense dispositius mòbils podeu descarregar-vos els dossiers en paper que contenen plànols, imatges i informacions bàsiques que trobareu a l'apartat Recursos Educatius.

L’itinerari es complementa amb el taller Com era una ciutat com Gerunda? sobre la fundació d’una ciutat romana que es fa al monestir de Sant Pere de Galligants, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.

Fitxa de l'activitat

 • Activitat: Descobrint la Girona romana
 • Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO
 • Temàtica: La ciutat de Girona en època romana
 • Lloc: Ciutat de  Girona
 • Durada: Itinerari 1 (2h i 30 minuts). Itinerari 2 (3h). (inclou el taller)
 • Preu: A consultar preu unitari per a les activitats
 • Nombre màxim d'alumnes: Grup classe
 • Observacions: Cal portar esmorzar, calçat còmode, roba d’abric a l’hivern i gorra a l’estiu.

Quadre de les competències de l’itinerari

Objectius didàctics

 • Adquirir i utilitzar vocabulari propi de la matèria
 • Valorar el patrimoni històric i cultural de la ciutat de Girona
 • Cercar similituds i diferències entre imatges de la Girona actual i de la Girona romana
 • Interpretar plànols urbans
 • Reflexionar sobre les diferències urbanístiques i socials de la Girona romana i de l’actual
 • Identificar la tipologia de vies romanes: el cardo maximus  i eldecumanus
 • Descobrir les funcions dels espais i els edificis: el temple i el fòrum

Competències bàsiques

 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Competència artística i cultural
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Continguts

 • La vida en una ciutat romana
 • L’estructura i edificis de la ciutat romana
 • La muralla romana localització i funció
 • Desenvolupament de l’empatia històrica
 • Càlcul de distàncies i volums

Activitats

Realització del recorregut al llarg de la muralla romana.

 • Punt 1. Localitza’t. Lectura de mapes i plànols. Estima l’alçada de les torres de Sobreportes. Mesura els carreus a banda i banda. Dibuixa les torres.
 • Punt 2. Fòrum, cardo i decumanus. Entramat de la ciutat romana. Calcula el desnivell entre la catedral i la plaça de la Catedral
 • Punt 3. Localitza els diferents tipus de roques i de les diferents èpoques de la muralla. Ordena-les de més gran a més petita. Identifica el tipus de roca de cadascuna i esbrina’n el seu origen geològic. Muralla. Coneixement de la funció de la muralla
 • Punt 7. La Porta fantasma. Localitza la torre. Calcula el volum de la torre desapareguda
 • Punt 9. Observa les roques de la torre. A part dels grans carreus reutilitzats, hi ha unes pedres rectangulars més petites de color fosc i d’aspecte porós. Quin en pot ser l’origen geològic?

Metodologia

 • Treball individual
 • Treball cooperatiu en petit grup

Descobrint la Girona romana: altres propostes
Veure en el mapa

ADREÇA

Monestir de Sant Pere de Galligants 
Carrer de Santa Llúcia, 8
17007 Girona

HORARIS

De dimarts a dissabte

de 10 a 18 h

Diumenges i festius

de 10 a 14 h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 20 26 32
E-MAIL: macgirona.cultura@gencat.cat
Descobrint la Girona romana: itinerari curt
Descobrint la Girona romana: itinerari llarg
DESCOBRINT LA GIRONA ROMANA: ITINERARIS
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Itinerari curt 902,803 kB
Itinerari llarg 1,257 MB
Twitter
Facebook