Altres propostes

Altres activitats per treballar durant l'itinerari

S’han elaborat un conjunt de propostes d’activitats per a realitzar durant el recorregut per la Girona romana. Pràcticament tots els punts d’interès tenen alguna proposta opcional, que pot ser desenvolupada en el transcurs de l’activitat o bé prendre alguna informació i tractar-la posteriorment a l’aula.

Punt 1. Portal Nord

Ciències Socials: Localitza’t

Els alumnes han de localitzar sobre el mapa on són el nord-sud-est-oest i verbalitzar-la en termes relatius.

També es pot cercar la seva situació geoposicional amb el GPS. Veure Google Maps.

Altres matèries

  • Les torres. Fes una estimació de l’alçada de les torres cilíndriques (comparant-les amb l’alçada d’una companya o company) i calcula el volum total de cadascuna (recorda que el volum d’un cilindre es calcula multiplicant la superfície de la base per l’altura).
  • Els carreus. Mesura els carreus de pedra sorrenca que hi ha a cada banda de la porta; calcula la superfície que en veiem. Si suposem que tenen un gruix de 70 cm, calcula’n el volum.

Punt 2. El Fòrum

Ciències Socials. Fòrum, cardo i decumanus

Recorda l’estructura de retícula típica de les ciutats romanes i ressegueix sobre el mapa de paper el recorregut del cardo màxim (carrer de la Força) en un color i en un altre color elsdecumani durant el recorregut. Remarca la forma quadrada de la plaça i elabora una hipòtesi per explicar què s’hi feia a l’època dels romans.

Altres matèries. Quin desnivell!

Mesura l’alçada dels esglaons que actualment donen accés a la catedral. Compta quants esglaons hi ha. Quin desnivell hi ha entre la catedral i la plaça on et trobes?

Punt 3. Parament del mur

Ciències Socials. Muralla

Defineix el concepte de muralla (què és, com és i per a què serveix) i recorda el vocabulari bàsic defensiu (torre, merlet, tronera, etc.) i constructiu (opus quadratum, opus ciclopi, opus spicatum, etc.). 

Altres matèries. Roques

  • Localitza els diferents tipus de roques i carreus que identifiquen les diferents èpoques en què es va construir i reformar la muralla. Mesura i fes una fotografia de cada tipus.
  • Ordena de més gran a més petita la mida de les roques utilitzades a les diferents èpoques.
  • Identifica el tipus de roca de cadascuna i esbrina’n el seu origen geològic

Punt 7. Portal del migdia i carrer de la Força

Ciències Socials. La porta fantasma

Situa sobre el mapa (o geoposicionalment) la porta sud. Proposem explicar que la ciutat creix dins la muralla o intra muros però que també hi ha restes fora muralla. 

Aquest primer paràgraf només afecta a l’alumnat que realitza el recorregut curt i que retorna per carrer de la Força. 

Durant el camí de retorn al punt d’origen per l’antic cardo maximus de la ciutat es podrà comprovar com el pendent va incrementant fins arribar a la part més alta, situada davant l’actual plaça de la Catedral, antiga plaça del fòrum de la ciutat romana.

Punt 9. Torre del telègraf

La roca forastera. Observa les roques que formen la torre. A part dels grans carreus reutilitzats, hi ha unes roques rectangulars més petites de color fosc i d’aspecte porós. Quin penses que pot ser el seu origen geològic?


ITINERARIS D'ALTRES PROPOSTES
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Itinerari 2 357,962 kB
Itinerari 1 357,075 kB
Twitter
Facebook