Biblioteca

La biblioteca de la seu a Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya conté fonamentalment publicacions relatives a la prehistòria, l’arqueologia i l’arqueologia subaquàtica a nivell europeu, però disposa també d'un important fons sobre història medieval, moderna i contemporània.

Està oberta a la consulta presencial dels estudiants i investigadors de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

El fons actual és d'uns 31.500 registres -llibres, publicacions periòdiques- i l'arxiu històric inclou el fons de la biblioteca de la Comissió de Monuments de Girona.

Sala de consulta: posa a l’abast de l’usuari llibres i una secció d’obres generals i de referència, ordenades i classificades en diverses matèries relacionades amb l'arqueologia i la història.

Hemeroteca: el fons de revistes i publicacions periòdiques del MAC Girona es nodreix principalment gràcies a la política d’intercanvi, que proporciona a la biblioteca les publicacions dels museus i centres especialitzats en arqueologia de tot el món.

Catàleg en línia

La biblioteca ha estat catalogada recentment per tal de fer-la accessible a través d’internet

Consulta del catàleg bibliogràfic

El fons de la Biblioteca està integrat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i al catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

• Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat

• Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

Adreça

Pedret, 95
17007 Girona
Tel. 972 20 46 37 
Fax 972 21 64 87
jllorens@gencat.cat

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 15 h


Twitter
Facebook