Els recursos de l'activitat

Materials per treballar a l'aula i sobre el terreny

La presentació a l'aula

Visualitza la presentació

Els recursos de l''itinerari Descobrint la Girona Romana

Els Punts d’interès

Durant el recorregut s’han establert uns determinats punts d’interès. En cadascun d’aquests punts hi ha informació que està organitzada per nivells:

  • L’apartat Descripció conté informació descriptiva que permet identificar els diferents punts de l’itinerari
  • L’apartat Per saber-ne més es desenvolupa més exhaustivament la informació primordial de cada punt.

Les propostes d’activitats durant el recorregut

S’han elaborat un conjunt d’activitats per a realitzar durant el recorregut per la Girona romana. Pràcticament tots els punts d’interès tenen alguna proposta opcional, que pot ser desenvolupada en el transcurs de l’activitat o bé prendre alguna informació i tractar-la posteriorment a l’aula.


Twitter
Facebook