Argonautes

Argonautes

Voleu visitar el patrimoni cultural amb els vostres alumnes i el transport és un problema? Si la vostra escola és un centre situat en una zona socioculturalment desafavorida o un centre de màxima complexitat us podem ajudar!

ArGO!nautes és un programa d’ajuts a les sortides escolars als espais patrimonials catalans adreçada als centres educatius situats en entorns socials i econòmics desafavorits perquè puguin accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya i altres equipaments patrimonials adscrits al programa. L’objectiu final és fer accessible el patrimoni cultural a tots els nens i nenes de Catalunya.

El programa ArGO!nautes està impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i compta amb l’ajut d’entitats i empreses que també creuen en aquesta iniciativa i aposten per l’educació de les noves generacions. La seva implicació i les seves aportacions són les que ajuden a fer-lo possible.

Com demanar l'ajut?. Pots baixar-te aquest pdf 

O també podeu accedir al portal web del programa Argonautes i us indicaran quins passos heu de seguir per demanar l'ajut per al transport.