Programa Indika

Programa Indika

El programa de patrimoni cultural i educació, "Indika", s'emmarca en el servei de programes pedagògics de la Diputació de Girona, amb l'oferta destinada als espais considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona i de més enllà d'aquest territori. Amb aquest programa es vol materialitzar l'aproximació dels escolars dels centres educatius de les comarques de Girona  als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni,  i contribuir a la seva formació en l'àmbit concret del patrimoni cultural.

A qui s'adreça

  • Als centres educatius de les comarques de Girona durant els curs escolar

Com demanar l'ajut

El procediment de reserva de les activitats serà el següent:

  • Escollir  l'activitat que voleu realitzar amb els vostres alumnes dins el programa educatiu del MAC-Girona. Programa educatiu MAC-Girona 
  • Trucar o enviar correu al servei de reserves del MAC-Girona per tal de formalitzar la reserva,  al 972 204637 o al correu reserves.macgirona@gencat.cat 
  • Fixar activitat, data, hora de la visita, i el centre facilitarà les seves dades, característiques del grup (nivell educatiu), nombre total d’alumnes, nombre total d’acompanyants, nom del professor responsable i dades de contacte.
  • Sol·licitar la subvenció de l’activitat que heu reservat  a la Diputació de Girona,  mitjançant el formulari específic que trobareu a la web dels Programes Pedagògics

La Diputació de Girona confirmarà la subvenció per correu electrònic, tant al centre educatiu com al MAC-Girona.

Tingueu en compte que: 

  • La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient.
  • Tindran prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques gironines.
  • Cada centre escolar podrà sol·licitar sis activitats subvencionades; a partir de la sisena reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera.
  • Per poder optar a la subvenció, cal que el centre d’ensenyament presenti, un cop finalitzada l’activitat, l’enquesta de valoració del programa, disponible al web dels programes pedagògics. La no presentació de l’enquesta comportarà que el centre d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la subvenció en els cursos següents.

Per qualsevol dubte o pregunta us podeu posar en contacte amb el servei educatiu del MAC-Girona
Tel. 972 204637 / reserves.macgirona@gencat.cat