Amulet fàl·lic romà
La tipologia d’amulets amb representacions fàl·liques d’època romana és molt variada, tant en formes com en dimensions. El que avui presentem és un dels tipus més corrents. Ha estat  anomenat cum scroto pubeque. A la part superior presenta una anella de suspensió. A sota, a la banda dreta, un fal·lus erecte i a l’esquerra un braç amb la mà fent la figa (puny tancat amb el dit polze sobresortint entre l’índex i el mig), representació de l’òrgan sexual femení i de l’acte sexual. A la part inferior central, l’òrgan sexual masculí vist de cara, amb el penis en repòs, els testicles i petites incisions que representen el pèl púbic.

Aquest amulet ingressà en el museu l’any 1920, procedent d’Empúries. És de bronze, fet amb motlle i fa uns 8 cm d’amplada i 5 d’alçada.

Tot i l’innegable caràcter sexual del conjunt, aquests petits objectes no tenien connotacions sexuals. Es tractava d’amulets de protecció contra el mal d’ull. Es portaven penjats al coll, al canell o en altres posicions.

Un text de Varró ha fet suposar que aquest tipus d’amulets, en models de petites dimensions, també eren penjats al coll dels infants, tot i que l’amulet infantil per excel·lència era la bulla.

El caràcter apotropaic (de protecció) del fal·lus és el que explica la seva constant presència en entorns no sexuals del món romà. Recordem per exemple el que hi ha esculpit en un carreu ran de la porta d’entrada de la muralla romana d’Empúries.

I quant als infants, petits amulets d’atzabeja representant la figa, ben corrents en els mercats, encara avui en dia són penjats al coll d’infants acabats de néixer per tal de protegir-los, tal com ha constatat un estudi antropològic de la Universitat de Jaén.