Arpó de banya del paleolític superior
La presència de l’espècie Homo sapiens va comportar la sofisticació de les tècniques de cacera, així com la dels estris utilitzats. És durant el paleolític superior que documentem l’ús del propulsor i de l’arc. Els arpons amb una o dues fileres dentades constituïen estris molt eficaços a l’hora de subjectar la presa. Sovint, el seu ús es relaciona amb la pesca.

Aquest arpó fet de banya és una de les peces emblemàtiques del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona  i habitualment el podem trobar en l’exposició permanent, en l’àmbit del paleolític superior. 

L’arpó es va trobar a La Bora Gran d’en Carreras, Serinyà (Pla de l’Estany), i la seva datació va del 13000-11000 aC. Paleolític superior, Magdalenià. Forma part de la col·lecció Bosoms i  va ingressar al museu el 1953