Granes
En aquesta foto podem veure un conjunt de granes carbonitzades d’ordi del s. IV a.n.e procedents del jaciment ibèric del Puig de Sant Andreu, Ullastret (Baix Empordà).

L’arqueobotànica és l’anàlisi i la interpretació de les restes vegetals recollides en contextos arqueològics, per obtenir informació sobre la interacció entre els grups humans i les plantes. 

Les restes vegetals arqueològiques estan constituïdes per fustes, carbons i pol·lens, però també per granes (llavors i fruits) i d’altres elements que formen part d’elles com les espigues, les espiguetes, etc. El seu anàlisi permet obtenir informació de les plantes de la vegetació del passat i d’aquelles que són útils directa o indirectament a les comunitats humanes (alimentació, producció, processat i consum). 

Es conserven principalment de forma carbonitzada, com a conseqüència del seu contacte amb el foc, però també les podem recollir mineralitzades o saturades en aigua, a jaciments que han  estat excavats en medis anaeròbics.

Actualment en podem observar en l’exposició temporal del MAC-Girona “El geni culinari. Innovacions que marquen la nostra cuina” que romandrà fins el setembre.