Inscripció del comte Sunyer
Aquesta inscripció, que recorda la reconstrucció d'una església per ordre d'un comte Sunyer, fou trobada el 1938, reutilitzada com a material de construcció en un arc de l'església del monestir de Santa Maria de Roses, consagrada en el segle XI. L'església a la qual es refereix ha estat identificada sota de l'absis lateral sud de l'església monàstica. La inscripció està gravada en el revers d'una ara paleocristiana (s. IV-V dC).

Hom ha considerat generalment que el comte o príncep Sunyer que s'hi esmenta és Sunyer I de Barcelona-Girona-Osona, que governà del 911 al 947 i renuncià al càrrec comtal per entrar en un monestir. De ser així, la inscripció podria datar-se al voltant del 950. Una segona part del text, una mica més tardana, ens informa del final de l'obra.

El monestir de Sant Pere de Galligants, seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona, on es conserva la inscripció, fou fundat durant el govern de Sunyer I, possiblement per iniciativa seva.

Així, aquesta antiga mensa d'altar de Roses dels segles IV-V, usada com a suport d'una inscripció commemorativa al cap de cinc-cents anys i novament reutilitzada com a material de construcció un segle més tard, ha esdevingut, a través del temps i d'entorns culturals diversos, l'únic element que podem vincular amb els orígens de Sant Pere de Galligants, encara que sigui de manera indirecta, mitjançant el fil conductor del comte Sunyer, del bon príncep Sunyer.

Transcripció de la peça:

[+] CELEBriS COMeS SVNIARIVS CELIBEm

[---]ELIGENS VITAm SPerNenSQue XPistI Pro AMORE CADVC[A] ProPRIO

MERCATVS Est COrPORE <E>ETERNA · NAm SVO inTViTV IVSSIT RE

PARARE A FVNDAMENTIS ECCLesiAm · CONIVSQue · EIus · CV[M]

FILIIS EIus · SEQVENTES PreCEPTA STVDIOSE HOC ADIMPLE

RE CVRAVERVnt · STATVENTES QVEnDAm ProBVm DIGNVmQue · XPistI

MINISTRVm ARGIBADVm VIDELICET SACERdos · ET

[OPERIS] HVIVS PerFECTOR · IVSSV IGITVR

SVNIARII PRINCIPIS ALMI · QVI VOCOR ·

HOC OPVS EXPLEVIT ARGIBADVS

Traducciód de la peça:

[+] L’il·lustre comte Sunyer, triant una vida cèlibe i menyspreant per amor a Crist les coses caduques, va comprar amb el seu cos les eternes; així, sota la seva protecció va ordenar reconstruir aquesta església des dels fonaments. I la seva esposa, amb els seus fills, seguint amb aplicació les seves instruccions, van tenir cura de portar-ho a terme escollint un home bo i digne, ministre de Crist, el sacerdot Argibadus, executor de l’obra. I així, per ordre del bon príncep Sunyer, jo, que em dic Argibadus, he acabat aquesta obra.

· Cronologia: segle X dC

· Període: medieval

· Material: marbre

· Procedència: Santa Maria de Roses

· Ubicació actual: Sant Pere de Galligants. Nau lateral nord