Nadal a Sant Pere de Galligants
S’acosta Nadal. Una visita al claustre de Sant Pere de Galligants ens hi aproxima mitjançat un capitell, a la galeria oest, on es desplega sense solució de continuïtat, com si fos una pel·lícula, tota la seqüència de la Nativitat de Jesús: l’Anunciació, el Naixement i l’adoració dels Reis.

Està parcialment malmès, però les diverses escenes poden identificar-se sense massa problemes. Destaca la del Naixement: l’Infant en el pessebre, amb el bou i la mula; la Mare de Déu ajaguda en un llit i, en un angle, la figura de Sant Josep, molt malmesa.

En tot el claustre només hi ha dos capitells amb escenes bíbliques: aquest de la Nativitat i el del costat, que representa la fugida a Egipte i possiblement Herodes ordenant la matança dels Innocents. Aquest segon capitell està molt mutilat i les escenes són de difícil lectura.

De ser correcta la lectura que els experts n’han fet, tindríem representat en aquests dos capitells tot el cicle del naixement i la infantesa de Jesús, segons els evangelis canònics, i amb una escena –el bou i la mula acompanyant el Nen en el pessebre– treta dels apòcrifs.

Un valor afegit del capitell de la Nativitat és que conserva encara alguns petits punts de policromia que podrien correspondre a la decoració original romànica.