Alabastre
 

L'alabastre és una forma de vas grec que servia de contenidor d'olis o ungüents. En aquest cas, la decoració figurada ocupa dues zones separades per una franja central. Totes dues zones figurades representen escenes dionisíaques. A la part superior apareix Dionís assegut sobre un tamboret, anomenat difros, envoltat de sàtirs ballant i àmfores i altres vasos. A la part inferior, apareix una mènade (nimfa) asseguda en un difros amb una serp a la mà, acompanyada d'altres mènades i sàtirs.

Fitxa tècnica de la peça

Núm. Inv.: MAC GIR 14614

Nom: Alabastre àtic de figures negres

Matèria: ceràmica

Període: cultura grega

Cronologia: segle V a.C.

Jaciment: Empúries

Procedència: L'Escala - Alt Empordà 

Mesures:15,7, boca 4,5 cm