Exposició permanent

La seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya explica l’activitat humana des de l’aparició de l’home fins a l’època tardoromana, a través de materials arqueològics trobats a les excavacions de jaciments de les comarques gironines.

Per realitzar la visita al Museu de manera cronològica, cal començar pel sobreclaustre.

Durada de la visita: 45 minuts


Permanent

El paleolític

Amb els primers indicis de poblament humà a Europa i a la península s’inicia el paleolític.

Entra

Permanent

El neolític

Durant el neolític, l’home passa de ser caçador i recol·lector a agricultor i ramader.

Entra

Permanent

L'edat dels metalls

Amb la introducció de la metal·lúrgia s’inicia l’Edat del Metalls.

Entra

Permanent

La cultura ibèrica

Les poblacions de l’Edat del Bronze inicien un procés cap a la formació de la cultura ibèrica.

Entra

Permanent

La romanització

El pas del món ibèric al món romà es produeix com a conseqüència de la romanització.

Entra

Permanent

Naus laterals de l’església

A les naus laterals de l’església s’exposen dos peces molt singulars del món romà.

Entra