TALLERS

El laboratori d'arqueologia

Activitat de caire experimental i d'indagació que té per objectiu apropar a l'alumnat al mètode d'estudi de les restes arqueològiques que es troben en els jaciments. 

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat
 • Primer cicle d'ESO

Tipologia de l’activitat

Taller

Nom de l’activitat

El laboratori d'arqueologia 

Descripció

La tasca arqueològica no és tan sols recuperar restes dels jaciments, és un procés de recerca que embranca moltes altres ciències com la biologia, la botànica o la geologia. 

Els materials excavats, cal netejar-los, classificar-los, inventariar-los, documentar-los, restaurar-los i, adequar-los per tal que puguin ser exposats i coneguts per al públic. En el Centre de Pedret, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, es troben les instal·lacions per poder dur a terme aquesta tasca, i és el context immillorable per a la realització d'aquesta activitat per part de l'alumnat. 

Idiomes
 • Català
 • Castellà

Material
 • Maquetes 
 • Material gràfic de suport
 • Material fungible per dur a terme l’activitat

Dades de concertació i venda
 • Telèfon de concertació de visites: 972 20 46 37
 • Correu electrònic: reserves.macgirona@gencat.cat
 • Preus: 4 € per alumne/a (grups de 20 alumnes o més). 80 € (grups de 20 alumnes o menys)
 • Durada: 2 h
 • LLoc de realització: Centre de Pedret. C/ Pedrt, 95. Girona 

Twitter
Facebook