Bucrani: toros per al sacrifici
Bous i toros han estat animals de llarg recorregut a les cultures, mitologies i religions antigues del Pròxim Orient i de l’entorn mediterrani. Encara actualment mantenen llur presència a la cultura popular i en obres de reputats artistes.

En el món romà trobem diverses variants de rituals i sacrificis en què bous i toros eren l’element destacat. Des dels taurobolia dels cultes mistèrics, en què la sang del toro sacrificat queia sobre l’iniciat, fins al més conegut sacrifici de purificació anomenat suovetaurilia, on eren sacrificats un porc (sus), un xai (ovis) i un bou (taurus).

Un bucrani és la representació de l’ossamenta del crani d’un bou o toro, generalment amb garlandes enllaçant les banyes, tal com es preparava l’animal per al sacrifici. Exemplars com el que avui us presentem, de bronze, són ben coneguts arreu. A Empúries, d’on prové, se’n coneixen diversos i en trobem d’idèntics a diversos punts de l’imperi. Presenta la part posterior plana, per tal com, juntament amb representacions de pàteres, cornucòpies i altres elements de caràcter litúrgic, anaven aplicats a plaques llises de bronze, formant frisos que ornamentaven els altars.

Un exemple ben conegut prové d’Ercavica, a la província de Cuenca. És una placa de prop de 80 cm de llargada, rematada per un cimaci. Els elements aplicats que mostra són un aspersori, un bonet o mitra, un simpulum o cullerot, una gerra i un bucrani pràcticament idèntic al nostre.

Aquest bucrani, juntament amb un altre de molt semblant, forma part de l’antiga col·lecció emporitana del nostre museu i es pot datat en el segle I dC. A les excavacions de 1982 al fòrum d’Empúries n’aparegueren dos més i una cornucòpia, que deurien formar part de l’ornamentació d’algun dels altars dels temples d’aquella àrea de la ciutat.