Col·lecció de segells antics
 Segell de Ramon Cabrera. 

El 31 de desembre de 1899, Joaquim Botet i Sisó donà al Museu la matriu de coure del segell de Ramon de Cabrera, senyor dels castells d’Anglès i Brunyola, de final del segle XIII. L’havia obtingut anys enrere a la Cellera de Ter i el 1888 n’havia publicat un detallat estudi, amb el títol de Sello de D. Ramón de Cabrera, en el número de juliol de la Revista de Gerona.

Aquesta matriu és una de les més de cinquanta que formen part de la col·lecció sigil·logràfica del Museu. La col·lecció s’anà formant, mitjançant donacions i compres, a partir de 1871, moment en què la Comissió de Monuments indicà al Govern Civil la conveniència que els segells antics dels municipis de la província fossin cedits o dipositats en el Museu.

De mica en mica, matrius de segells de coure, bronze, ferro, fusta i fins i tot de pedra, segells de cera o de plom, empremtes i reproduccions, amb una àmplia cronologia entre els segles XIII i XIX, anaren arribant a mans de la Comissió de Monuments.

La majoria de les matrius són de segells municipals, majoritàriament dels segles XVIII i XIX, però també se’n conserven de personals –com la de Ramon de Cabrera– i d’institucions, entre les quals les del Col·legi de Cirurgians de Girona, del segle XVIII, i  la de la Universidad Libre de Gerona (1870-1874).

Una bona part d’aquestes matrius apareix reproduïda, amb la indicació Girona, Museu Arqueològic, a la monumental Sigillografia Catalana. Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, de Ferran de Sagarra, publicada entre 1916 i 1932.