El llibre de registre d’entrades del museu (1896-1927)
En un museu de tan llarg recorregut com el nostre —des de 1845— la documentació dels ingressos, especialment els dels anys inicials, és fonamental. Els primers, de 1846 i 1847, foren publicats en el Boletín Oficial de la Provincia de Gerona. A partir de 1866, són recollits a les actes de les sessions de la Comissió de Monuments. El primer inventari general, redactat per Enric Claudi Girbal, és de 1873.

El febrer de 1896, Joaquim Botet i Sisó obrí un Registro de entradas, que sistematitza els ingressos que recullen les actes. Aquest llibre de registre es mantingué vigent fins a febrer de 1927, tot i que en els seus darrers anys fou un pèl descuidat: molts dels ingressos que figuren a les actes no hi van ser anotats.

Les descripcions dels objectes que ingressaven permeten identificar-los amb una relativa facilitat quan són pintures o escultures. Ara bé, quan es tracta d’objectes arqueològics, la identificació es fa molt difícil i, en molts casos, malauradament gairebé impossible. Per això és especialment important el fet que alguns dels conservadors il·lustressin el llibre de registre (i també les actes) amb petits dibuixos dels objectes que consideraven més destacats o significatius. D’aquesta manera, la identificació es pot fer sense cap mena de dubte.

Avui us presentem una plana del llibre de registre que recull part dels ingressos anotats el 30 de desembre de 1913. En aquell moment el conservador era, provisionalment, Manuel Almeda i Esteve. Comparant la cal·ligrafia amb la de les actes, queda clar, però, que l’autor material d’aquests textos i segurament també dels dibuixos, fou l’escrivent de la Comissió, José Fraga.

Foto 1.  Llibre de registre. Febrer 1896-Febrer 1927

Foto 2. 30 de desembre de 1913. José Fraga (escribent)