Fitxa de joc romana
El joc és una de les activitats més universals vinculades a l'oci i al lleure. El joc infantil estimula l'aprenentatge i les habilitats físiques, però també és molt present en el mon dels adults des d'èpoques molt antigues. En època romana trobem una gran varietat de  jocs, molts dels quals encara estan plenament vigents, com són els jocs d'habilitat o atzar on s'hi jugaven diners. 

Les peces vinculades als jocs d'atzar són els daus, les tabes i altres fitxes de joc, de formes i materials diversos. Els romans denominaven tabula losoria als jocs de tauler. Segons com s'utilitzés aquest tauler, podien ser jocs d'estratègia com les dames o jocs d'atzar, si s'avançava per les caselles segons decidissin els daus com un joc de l'oca.

La fitxa d'os escollida, que prové de la ciutat romana d'Empúries, podria servir per aquesta segona opció, tot i que se'ns escapa la dinàmica del joc.

Per una cara presenta un número, el 21, i per l'altra llegim l'adjectiu AVDAX (audaç).  Al sud-est d'Italia, a l'antiga Vaste, es van trobar 17 peces com aquesta. Cada fitxa té un número diferent a l’igual que l'adjectiu de l'altra cara. Totes aquestes fitxes tenen un forat a la seva part circular, que probablement servia per guardar-les lligades.

No és una fitxa de joc gaire comú com ho són les circulars d'os i vidre. Destaca la qualitat de les impressions i el bon estat de conservació. Va ingressar al Museu mitjançant una compra el 1901.