Una nina grega
La nina que avui us presentem és una de les quatre que provenen de les necròpolis gregues d’Empúries, dues de les quals es conserven en el nostre museu. És de terracota i fa uns 12,5 cm d’alçada. Els seus trets facials i corporals no estan remarcats, tot i que en almenys  un cas, una nina coríntia conservada en el Metropolitan Museum of Art de Nova York, mostrava les faccions, el pentinat i el vestit pintats. Correspon a un model àmpliament difós entre els segles VI i IV aC per tot l’àmbit hel·lènic.

De la mateixa manera que passava amb el petit biberó de ceràmica que us presentàvem temps enrere, aquests nines, que a cop d’ull no dubtaríem a considerar joguines, amaguen una problemàtica més complexa. Tot i que alguns biberons conservaven traces de llet, detectades en analítiques, alguns arqueòlegs els consideren més com a símbol d’estatus d’infant que com a objectes funcionals. Amb les nines passa quelcom semblant.

També representades en esteles, les nines sempre estan associades a nenes o noies. Les nines gregues tenen un origen religiós. Més que no pas joguines,  són ofrenes als déus. Es consideraven el símbol, la representació de la dona que arribaria a ser la nena a la qual pertanyien. Se n’han trobat moltes en santuaris, menys en tombes infantils i encara menys en àmbits domèstics. En arribar a l’edat núbil, les nenes oferien les nines a Hera, Afrodita o Àrtemis. Per això n’hi ha tantes en aquests entorns religiosos. Quant a les que acompanyaven la nena o la noia a la tomba, indiquen que hauria mort abans de l’edat núbil, però mantenien el mateix simbolisme.