Urna cinerària de plom decorada amb petxines
Ens traslladem al món dels morts d’Empúries del segle I dC, amb una urna cinerària de plom, de forma cúbica, de 26 x 28 cm de costat i 20 d’alçada, amb tapadora. Ingressà en el museu formant part d’un lot d’objectes comprats a Pere Màrtir Pujol, de l’Escala, el desembre de 1900.

De les necròpolis d’Empúries coneixem almenys 17 urnes d’aquest tipus, 10 de les quals es conserven en el nostre museu. Allò que la fa diferent de les altres és el fet que a cada cara vertical hi ha una decoració estampada amb motlle que representa una petxina. A la tapadora n’hi ha dues, enfrontades per la xarnera. Les petxines són del tipus Pecten jacobaeus, la petxina de pelegrí.

No hem pogut identificar cap altra urna amb aquesta decoració en el nostre entorn. En canvi, a Anglaterra han estat relativament freqüents, almenys des del s. XIX, les troballes ja no d’urnes sinó de sarcòfags de plom romans decorats amb petxines.

L’any 1999, a l’excavació d’un gran cementiri romà a Spitalfieds (Londres), es descobrí un sarcòfag de pedra dins del qual n’hi havia un altre de plom, cobert amb un mantell de porpra,  que contenia el cos d’una dona jove. Es determinà que la noia procedia de Roma o dels seus entorns. El cap reposava sobre un coixí de fulles de llorer, havia estat embalsamada amb olis i perfums de l’Aràbia i el Mediterrani i embolcallada amb un teixit de seda amb fils d’or. La tapadora del sarcòfag portava una decoració estampada consistent en una retícula amb 21 petxines. Es data en el s. IV dC.

Tres segles de diferència, entorns socials, econòmics i funeraris diferents, però la mateixa representació de petxines. Què deuria voler dir?