Askos
Vas que representa el déu Aquelous amb cap de toro i cos allargat. Presenta una obertura damunt el cos, per introduir-hi el líquid, i un orifici a l’extrem distal (la cua) per abocar-lo. En la geografia antiga, Aquelous era el nom de sis rius, i en origen sembla haver estat l’apel·lació general de les aigües corrents. En la mitologia grega, Aquelous era un déu fluvial. Va lluitar contra Hèracles i, durant el combat, es va convertir en toro i en serp. Hèracles li va arrencar una banya, que les nimfes van consagrar i van convertir en corn de l’abundància. Aquest mite va ser explicat a l’antiguitat per referir-se a treballs efectuats per canalitzar el riu i sanejar-ne les riberes.

Fitxa tècnica de la peça

Núm. Inv.: MAC GIR 5

Nom: Askos

Matèria: ceràmica

 Període: cultura grega

Cronologia: VI-V aC

Jaciment: Empúries

Procedència: L’Escala, Alt Empordà

Mesures:11,4 d'alçada, 21 de longitud i 8,6 cm d'amplada.