Fusaiola amb inscripció ibèrica
La troballa de fusaioles en els jaciment arqueològics testifiquen l'existència d'una tecnologia de filats per a la producció de teixits, en aquest cas una activitat molt pròpia de la cultura ibèrica. Aquest objecte es col·locava en la part inferior dels fusos o varetes cilíndriques i ajudava a filar per torsió, en un moviment similar a la baldufa. Això permetia aconseguir una major uniformitat, resistència i finor en el filat. La singularitat en aquesta fusaiola, trobada al poblat ibèric de Castell de Palamós, és la inscripció ibèrica que presenta.  

Fitxa tècnica de la peça

Núm. Inv.: MAC GIR 41238

Nom: Fusaiola amb inscripció ibèrica

 Matèria: terracota

Període: ibèric

Cronologia: s. III aC

Jaciment: Poblat ibèric de Castell 

Procedència: Palamós, Baix Empordà

Mesures:3,8 x 2,5 cm