Nina
En l’edat antiga ja existien nines fetes amb fusta, ivori, cera amb color, os, etc. Els braços i les cames eren articulats. El tipus d’adorn de cap i el pentinat dels cabells evoluciona segons els costums de cada època. La qualitat de la confecció i el material de les nines variava en relació directa amb la classe social dels infants a qui pertanyien. De la mateixa manera que actualment, les nines tenien vestits i complements. També es coneix l’existència de casetes, mobles i vaixelles per jugar amb les nines. El pas de l’adolescència a l’edat adulta es marcava amb una cerimònia en què els joves dipositaven a la tomba les joguines que simbolitzaven la seva infantesa: nines, tabes, bales, baldufes, etc. Una gran part de les nines que coneixem provenen de tombes infantils.

Períodeèpoca grega

Cronologia: segle VI-IV aC

Lloc de procedència: Empúries (l’Escala, Alt Empordà)

Material: terracota

Dimensions: 129 x 37 x 9 mm

Ubicació: sala colonitzacions-món ibèric

Número de registre: 

MAC GIR-001015