Plat amb peu trepanat
Aquesta peça forma part del conjunt de bronzes del Collet de Sant Antoni de Calonge, al costat de la vil·la romana del mateix lloc. Aquest dipòsit de bronzes d’època visigòtica va ser descobert l’any 1897. Es tracta d’un conjunt de 19 peces, format per vasos, balances romanes, cadenes, un trespeus, nanses, recipients, lingots i fragments de vasos i làmines de coure. Els objectes presenten un ampli ventall cronològic, entre peces d’època altimperial i peces tardanes del segle VII dC. Aquest dipòsit de bronzes, format per peces velles, gastades i trencades, estava destinat a la refosa del metall per al seu reaprofitament. Cal destacar el plat o patena de peu calat, fabricat a Itàlia seguint un model copte (Egipte), molt rar al Mediterrani occidental.

Període: època visigòtica

Cronologia: segle VII

Lloc de procedència: Collet de Sant Antoni de Calonge (Calonge, Baix Empordà)

Material: bronze

Dimensions: 71 x 205 ø mm

Ubicació: sala món romà, vitrina 29

Número de registre: 

MAC GIR-002065