Ponderal
Pes de bronze. Presenta, a l’anvers, una decoració incisa formada per una creu de braços iguals i, a sota, les lletres Г Β (el significat del qual és 2 unces). Encara són visibles restes de la plata que omplia les lletres i les creus, envoltades d’una corona o làurea feta amb burí. És un ponderal dels anomenats exagium, utilitzat per a la comprovació del pes dels metalls preciosos, especialment l’or. Correspon a la sèrie de pesos oficials dintre del sistema de valors establerts des de la devaluació de la moneda i la creació de l’auri de Constantí.

Període: època visigòtica

Cronologia: segle VII

Lloc de procedència: Puig Rom (Roses, Alt Empordà)

Material: bronze

Dimensions: 32 ø x 10 mm

Ubicació: sala món romà, vitrina 29

Número de registre: 

MAC GIR-002245