Sivella de cinturó
La necròpolis del Pla de l'Horta té dues fases: La fase més antiga (segles III-V dC) correspon a la necròpolis de la vil·la romana del Pla de l’Horta, però les tombes més tardanes (segle VI dC), ja plenament visigodes, no es poden relacionar amb cap hàbitat conegut.

La sivella visigòtica correspon a un tipus molt conegut d'aquesta època i està feta amb diferents materials. Les més espectaculars estan fetes amb or i pedres precioses. Aquest exemplar és de bronze cobert amb una làmina d'or i la decoració interior de la placa, en forma de mosaic, està feta amb làmines fines de vidre de colors.

Període: època visigòtica

Cronologia: segle VI

Lloc de procedència: Necròpolis visigoda del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, Gironès)

Material: bronze, or i vidre

Dimensions: 110 x 59 x 10 mm

Ubicació: sala món romà, vitrina 28

Número de registre: 

MAC GIR-041251