Alabarda
Arma formada per una làmina de coure triangular inserida en un mànec de fusta al qual anava subjectada per tres reblons. Aquest tipus d’arma és d’aparició freqüent a les tombes masculines de la cultura d’El Argar (Andalusia oriental i Múrcia). Per això constitueix una troballa excepcional en aquesta àrea del nord-est peninsular.

Període: neolític final - calcolític 

Cronologia: 2200-2000 aC

Lloc de procedència: Girona (Gironès)

Material: coure 

Dimensions: 244 x 70 x 8 mm

Ubicació: sala neolític, vitrina 10

Número de registre:

MAC GIR-000054