Arpó
Arpó realitzat sobre banya.

La presència de l’espècie Homo sapiens va comportar la sofisticació de les tècniques de cacera, així com la dels estris utilitzats. És durant el paleolític superior que documentem l’ús del propulsor i de l’arc. Els arpons amb una o dues fileres dentades constituïen estris molt eficaços a l’hora de subjectar la presa. Sovint, el seu ús es relaciona amb la pesca.

Període: paleolític superior

Cronologia: 16500-13700 BP

Lloc de procedència: La Bora Gran d’en Carreras (Serinyà, Pla de l’Estany)

Material: banya

Dimensions: 110 x 15 x 9 mm

Ubicació: sala paleolític, vitrina 6

Número de registre:

MAC GIR-004119