Nucli
Durant el neolític ple es documenten àmplies xarxes d’intercanvi de matèries primeres, com ara del sílex melat, possiblement procedent de la Provença, la variscita de Gavà i l’obsidiana de les illes Lipari, prop de Sicília. El sílex de color melat apareix durant el neolític ple en forma de làmines, puntes de fletxa i nuclis. Generalment, aquest tipus de sílex es talla emprant la tècnica de pressió i forma part d’aixovars d’enterraments.

Períodeneolític ple

Cronologia: 4200-3500 aC

Lloc de procedència: Necròpolis de Sant Julià de Ramis (Gironès)

Material: sílex

Dimensions: 35 x 45 x 31 mm

Ubicació: sala neolític, vitrina 8

Número de registre:

MAC GIR-180617