Nucli leval·loisià
Durant el paleolític, es desenvolupen mètodes de talla que tenen com a objectiu aconseguir ascles amb formes més o menys estandarditzades. Per obtenir-les, es tallava un bloc de pedra seguint tota una sèrie de passes predeterminades i desenvolupant un mètode preconcebut. Finalment, aquestes ascles amb àmplies vores tallants s’utilitzaven directament o bé se’n preparava el tall per donar-hi una funció determinada. 

Període: paleolític mitjà

Cronologia: 120000-40000 aC

Lloc de procedència: Can Planiol (Santa Coloma de Farners, la Selva)

Material: quars

Dimensions: 80 x 73 x 43 mm

Ubicació: sala paleolític, vitrina 3

Número de registre:

MAC GIR-107189