Agulla de cap enrollat
Les agulles de cap enrotllat són una troballa habitual en els aixovars procedents de les necròpolis d’incineració del bronze final. Aquesta peça, en concret, té una forma més elaborada amb dos extrems enrotllats sobre si mateixos amb dues voltes.

Períodebronze final

Cronologia: 900-800 aC

Lloc de procedència: Necròpolis Can Bec de Baix (Agullana, Alt Empordà)

Material: bronze

Dimensions: 100 x 9 x 7,5 mm

Ubicació: sala edat dels metalls, vitrina 15

Número de registre:

MAC GIR-040222