Càlat de ceràmica ibèrica pintada
La ceràmica a torn ibèrica pintada del nord-est peninsular es fabrica des de meitat del segle VI aC. Les decoracions més usuals són les línies i bandes paral·leles, els cercles concèntrics i les cabelleres, a diferència de les produccions llevantines, on primen les decoracions més elaborades com figures animals i humanes. El càlat és la forma més representativa d’aquest tipus d’estil decoratiu, tot i que també és possible trobar aquests motius decoratius en plats i gerres.

Períodeèpoca ibèrica

Cronologia: 200-175 aC

Lloc de procedència: Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà)

Material: ceràmica

Dimensions: 315 x 285 ø mm

Ubicació: sala món ibèric, vitrina 23

Número de registre:

MAC GIR-041092