Gerra ibèrica de pintura blanca
Entre la ceràmica ibèrica pintada, cal destacar un tipus de producció decorada amb pintura blanca. Els gerros són les peces més habituals on es troba aquest tipus de decoració. Els principals motius decoratius són geomètrics i vegetals i es troben principalment a la part superior de la peça decorada. La seva troballa és relativament escassa en els jaciments del nord-est peninsular.

Períodeèpoca ibèrica

Cronologia: segle IV-III aC

Lloc de procedència: Parc residencial de Vilacolum (Torroella de Fluvià, Alt Empordà)

Material: ceràmica

Dimensions: 270 x 140 mm

Ubicació: sala món ibèric, vitrina 23

Número de registre: 

MAC GIR-042191