Plat de peix
Aquesta peça d'importació grega és una ceràmica àtica de figures vermelles. Aquest tipus de vaixella s'ha interpretat què s'utilitzava com a plat per a menjar peix. La cassoleta del fons servia per recollir l’oli o posar-hi alguna salsa. D’acord amb els fragments recuperats d’aquesta peça, hi hauria representades dues parelles de peixos de roca, propis de l’àrea mediterrània, encarades dos a dos ―una escórpora amb un moll i una escórpora amb un sard―, la part posterior d’un anfós, un altre peix no identificat i una vieira. El plat, datat al segle IV aC, es va trobar en una casa de finals del segle III aC, fet que remarca el valor que es va atorgar a aquesta peça.

Períodeèpoca ibèrica

Cronologia: finals del segle IV aC

Lloc de procedència: Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà)

Material: ceràmica 

Dimensions: 50 x 355 ø mm

Ubicació: sala món ibèric, vitrina 23

Número de registre: 

MAC GIR-041155