Urna
Les urnes contenien les restes resultants de la cremació del cos. Un cop dipositades es cobrien amb una tapadora, i el conjunt s’enterrava dins una fossa. A més, al costat de l’urna es podien dipositar vasos d’acompanyament i peces de bronze que completaven l’aixovar. Aquest podia ser més o menys ric depenent de l’edat, el sexe i l’estatus social del difunt. La presència de les urnes d’incineració ens mostra un canvi en el ritual de l’enterrament, que fins aquell moment era la inhumació.

Períodebronze final

Cronologia: 1100-850 aC

Lloc de procedència: Necròpolis del Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva)

Material: ceràmica

Dimensions: 160 x 270 mm

Ubicació: sala edat dels metalls, vitrina 15

Número de registre:

MAC GIR-040774