EXPOSICIONS

AQUA. Domini i mites

Del 15 de novembre al 24 de novembre de 2013

La manca d'aigua dolça està associada als problemes més importants del nostre temps: la fam i la pobresa en el món i, per tant, hem de ser conscients de la problemàtica i cercar solucions des de la responsabilitat compartida. L'objectiu és trobar el camí que afavoreixi un desenvolupament social, ambiental i econòmic sostenible que satisfaci les necessitats bàsiques d'aigua per poder gaudir d'una vida digna, respectar els drets humans i preservar els ecosistemes.

AQUA. Domini i mites és una mostra itinerant que ens descobreix, a través de la imatge, les diferents expressions de l'aigua. L'exposició respon a diverses intencions. D'una banda desenvolupar el coneixement, la racionalitzó i la sensibilització sobre la noció del recurs aigua: objecte d'una pressió extraordinària com a conseqüència dels processos induïts per l'activitat humana. En aquest sentit, la mostra ofereix una aproximació explícitament reflexiva per explicar els significat dels usos, els mites i la gestió d'aquest recurs. D'altra banda, assumir el compromís de diseminació dels coneixements que ens proporciona el projecte MELIA (Mediterranean Dialogue on Integrated Water Management) sobre estratègia i planificació de l'aigua i de contribuir a la seva gestió sostenible a la conca mediterrània.  


Twitter
Facebook