Punt 3: Parament de mur a la Plaça Sant Feliu

El traçat de la muralla continua des de Sobreportes en direcció cap al riu. En aquest sector, davant de l’església de Sant Feliu, encara hi ha restes d’un tram conservat de la muralla. 

En el parament es pot observar les diverses tipologies de materials i les diverses formes constructives. A la base del mur, encara es conserven alguns elements de la muralla fundacional (s. I aC). Alguns són blocs poligonals de grans dimensions de pedra nummulítica que suporten blocs de carreus de sorrenca del s. III.

En aquest sector es mantenen visibles algunes filades de pedres irregulars i allargassades, d’època carolíngia. I també, de les reformes medievals del segle XV, alguns carreus rectangulars de mida mitjana, entre altres elements de reformes posteriors. 

Per saber-ne més

El primer traçat de la muralla (s. I aC) estava format per un tipus de parament realitzat amb la tècnica anomenada opus siliceum o poligonal. Aquesta tècnica s’aconseguia mitjançant la col·locació de blocs de mides grans en el sòcol de la muralla, creant un parament doble, d’uns 2 metres de gruix, que s’emplenava de pedruscall. La resta de l’alçat es continuava amb toves.

En el cas de Gerunda la pedra utilitzada és la calcària nummulítica, per tractar-se de la pedra local més abundant. L’estudi detallat del seu perímetre ha permès observar l’actuació de diverses colles de constructors. Hi ha zones on el treball és acurat amb encaixos perfectes i presència d’encoixinats, mentre que hi ha trams més barroers i poc acurats.

En el s. III es va canviar tant el mètode constructiu com els materials. Es van mantenir els grans blocs irregulars de pedra calcària a la fonamentació, però els alçats es realitzaven,amb blocs quadrats de sorrenca procedent de les pedreres de Domeny. Aquesta tècnica es realitzava creant un encofrat que s’omplia amb morter de calç i fragments de pedres, preferentment calcària i de còdols de riu de mida mitjana i gran (opus caementicium) i posteriorment es folrava l’estructura amb els grans blocs de sorrenca.


Retorn pel carrer de la Forja
Veure en el mapa

ADREÇA

Monestir de Sant Pere de Galligants 
Carrer de Santa Llúcia, 8
17007 Girona

HORARIS

De dimarts a dissabte

de 10 a 19 h

Diumenges i festius

de 10 a 14 h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 20 26 32
E-MAIL: macgirona.cultura@gencat.cat
Punt 10: Castell de Gironella / Torre Gironella
Punt 9: Torre del Telègraf (o del Llamp)
Punt 8A: Pati de les Àligues
Punt 8: Torre Rufina i Porta Rufina
Punt 7: Porta sud o Portal de Migdia
Punt 6: Torre interior Ballesteries
Punt 5: Torre Boschmonar o de les Ballesteries
Punt 4: Pujada de Sant Feliu
Punt 2: El Fòrum
Punt 1: Porta Nord o portal de Sobreportes
Twitter
Facebook