Punt 7: Porta sud o Portal de Migdia

A l’actual Placeta del Correu Vell, situada al final del cardo maximus de la ciutat, s’emplaçà la porta sud de la muralla romana, de la que avui no en queda cap resta visible. 

Al segle I aC, hi havia una porta (anomenadaPortaOnnaris en època medieval)Al segle III seria reforçada amb una torre quadrada que va utilitzar alguns blocs que provenien dels mausoleus propers a la Via.

Al segle XI, la torre romana va ser revestida per una torre de planta circular, formada per un carreuat petit de calcària nummulítica, idèntic al parament de les grans torres de planta circular de Sobreportes.

Va ser usada com a dependència de la presó reial des del segle XVI fins al segle XIX, quan es va enderrocar tota l’estructura.

Per saber-ne més

La porta, d’uns 3,60 metres, s’adaptava perfectament a la disposició de tram occidental de la muralla, que en aquest punt venia recte des del nord, disposant-se damunt dels penya-segats que s’enlairaven sobre els arenys del riu Onyar (Onnar).

Tot i no tenir torres, aquesta porta era un punt difícil d’atacar perquè disposava d’un rampa constant des d’un centenar de metres avall. Això obligava als atacants a deixar al descobert, durant un tram molt llarg, el costat dret, no protegit i exposat a tota mena de projectils llançats des de la muralla.

Davant la porta, la forma de la muralla i els forts desnivells deixaven un espai molt reduït on els assetjants no podien maniobrar amb facilitat.

En la segona fase del segle III, la porta fou dotada d’una torre quadrada que en protegia el costat occidental, mentre que la muralla del sector oriental, continuava fent innecessària la construcció d’una altra torre.

La torre quadrada, d’uns 6 metres de costat, va ser construïda amb un nucli interior d’opus caementicium, blocs de sorrenca i peces arquitectòniques decorades procedents de notables mausoleus en desús de la necròpolis, la qual s’estenia més enllà de la porta cap a migdia.


Retorn pel carrer de la Forja
Veure en el mapa

ADREÇA

Monestir de Sant Pere de Galligants 
Carrer de Santa Llúcia, 8
17007 Girona

HORARIS

De dimarts a dissabte

de 10 a 19 h

Diumenges i festius

de 10 a 14 h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 20 26 32
E-MAIL: macgirona.cultura@gencat.cat
Punt 10: Castell de Gironella / Torre Gironella
Punt 9: Torre del Telègraf (o del Llamp)
Punt 8A: Pati de les Àligues
Punt 8: Torre Rufina i Porta Rufina
Punt 6: Torre interior Ballesteries
Punt 5: Torre Boschmonar o de les Ballesteries
Punt 4: Pujada de Sant Feliu
Punt 3: Parament de mur a la Plaça Sant Feliu
Punt 2: El Fòrum
Punt 1: Porta Nord o portal de Sobreportes
Twitter
Facebook