Punt 5: Torre Boschmonar o de les Ballesteries

Des del Portal de Sobreportes, tot al llarg del carrer Ballesteries, fins a Quatre cantons el traçat de la muralla es conserva darrera de botigues i habitatges.

Des del Portal de Sobreportes, tot al llarg del carrer Ballesteries, fins a Quatre cantons el traçat de la muralla es conserva darrera de botigues i habitatges. En tot aquest tram només hi havia una torre de defensa que fou construïda al segle III (l’actual torre Boschmonar situada al carrer Ballesteries, 42-44). En època carolíngia (segles IX-X) es reformarà aquesta torre i es construiran de noves aprofitant els blocs de la muralla romana.

El seu aspecte actual correspon al segle XIV quan va ser simplement folrada per tal de engrandir-la i reforçar-la.

Per saber-ne més

A l’interior de la torre, a uns sis metres del nivell de circulació del carrer, es conserva un pany de la muralla baix-imperial romana. 

 També s’hi va localitzar la boca d’una claveguera romana que desguassava a l’Onyar. Exteriorment no es pot veure perquè va ser tapiada en època medieval tot i que va ser reaprofitada com accés durant molts anys.


Retorn pel carrer de la Forja
Veure en el mapa

ADREÇA

Monestir de Sant Pere de Galligants 
Carrer de Santa Llúcia, 8
17007 Girona

HORARIS

De dimarts a dissabte

de 10 a 19 h

Diumenges i festius

de 10 a 14 h

Dilluns tancat

CONTACTA AMB EL MUSEU

TELÈFON: 972 20 26 32
E-MAIL: macgirona.cultura@gencat.cat
Punt 10: Castell de Gironella / Torre Gironella
Punt 9: Torre del Telègraf (o del Llamp)
Punt 8A: Pati de les Àligues
Punt 8: Torre Rufina i Porta Rufina
Punt 7: Porta sud o Portal de Migdia
Punt 6: Torre interior Ballesteries
Punt 4: Pujada de Sant Feliu
Punt 3: Parament de mur a la Plaça Sant Feliu
Punt 2: El Fòrum
Punt 1: Porta Nord o portal de Sobreportes
Twitter
Facebook